Tuesday, May 04, 2021

Y Bobl yn Union—y Byd yn Un!

                       Y Bobl yn Union—y Byd yn Un! 


                         
SOSIALAETH: Y BYD YN UN

Mewn byd sosialaeth fe fydd pawb a'u boced yn wag, fe fydd diweithdra drychynllyd a fydd phob masnach ar ben.

Dyna pam r'ym yn credu bydd yn syniad da, ondefallai bydd yn well i ni fanylu tipyn.
Ni fydd dim arian mewn byd sosialaeth. Yn wir fe fydd dim prynu a gwerthu ogwbwl. Bydd pobol yn rhydd i fyned i'r siopau a'r marchnadoeth a cymeryd beth y fynnent, heb dalu ac heb ddogni.

Gall byd gael ei gynal fel hyn oherwydd fod gennym yn barod y ffordd tegnegol i gynyrchu fwy nag sydd eisiau ar ddynion. Ar hyn o bryd arian sydd yn gweithredu fel math o ddogni. Os nad ydych yn gallu fforddio rhwybeth, mae rhaid mynd hebddo. Dyna pam mae pobol yn newynu a teuluoedd yn cael eu gorfodi i fyw mewn sylms a dyna paham mae dynion, bynywod a phlant drwy'r byd yn cael eu amddifadu au bywyd yn ddistryw. Nid effaith prynder yw'r system arianol ond y system arianol yw achos prynder. Mae yn eglur nad yw bwyd yn cael eu gynyrchu mewn digonedd i boblogaeth y byd, nid o achos fod gan ddyn dim ddigon o adnoddau i wneud hyn ond am y reswm nas gall dim elw i'w wneud allan o bobol newynog.

Mae sosialaeth yn golygu newid mawr yn ffordd y byd ac ei ddodi mewn arfeddiad pan fynn ffatrioedd, gweithiau glo, trafnidiaeth a siopau yn cael ei perchen au ddefnyddio er lies i boblogaeth yr holl fyd. Dyna pam yr ydym yn dweud fydd diweithdra dychrynllyd mewn byd sosialaeth. Mae dosbarth o ddynion yn y gorllwin ac yn y gwledydd comiwnydd, yn yr holl math o weithredoedd yn prnu ein cryfder gan arian ac yn ein gorfodi i weithio iddynt eu hunain, yn cael ei newid i gydweithio yn foddlonol i bob gradd o gymdeithasau. Un o'r pethau cyntaf iw gwneud mewn byd sosialaedd fydd cael darfod ar waeth diflas, sydd heddyw yn gwneud bywyd mor galed, a'u newid i waith mwy pleserus a deniadol.

Bydd rhaid cael byd sosialaeth heb derfyniadau. Nid oes modd ei sefydlu mown un gwlad nac mewn un man o'r byd. Mae hyn yn golygu dim prynu a gwerthu rhwng unigolion a dim marchnad gwhaniaeth wledydd. Bydd y byd eang mewn sosialaeth yn ymdrechu i gynyrchu beth fydd eisiau, a bydd pob math a bobol yn cael rhyddid i gymeryd beth bydd yn cael ei gynyrchu.

Dichon fod un neu ddau o'r cynnygion gwreiddiol i'r system wedi dyfod i'ch meddwl. Efalli eich bod yn meddwl fod dyn yn rhy ddioglyd ac ynrhy drachwantus i wneud sosialaeth i weithio, ac efallai eich bod yn meddwl fod popeth yr ydym yn awgrymu yn ddirhan i naturoliaeth. Mae sosalwyr yn wastad yn barod i resymu ac mae'n ymchwiliadau mor bell wedi ein arwain o'r diwedd i't tyb fod sosialaeth nid ddim ond yn beth da, ond y mae ei eisiau yn druenus, i esbonio y problemau sydd nawr yn ein poeni.

The Assembly is an irrelevance. It has not given the people of Wales more control over their own affairs. The only change that will do that is a change in the whole social system, replacing competitive production for profit and minority ownership by co-operative production. An independent Wales or as part of the United Kingdom cannot achieve this. It is only feasible in a money-free, frontier-free society which, for those with vision, is the next stage in human social evolution

The Socialist Party of Great Britain wants "real socialism" and claims mainstream parties break promises and accept an unfair society. What the Socialist Party stands for is a state-free class-free, world without money, free access to the means of living and production for use on a global scale. Such a system is not going to operate just purely at a national or European scale. We're looking far beyond Europe, we're looking at the globe in its fullest perspective. When Britain left the EU it was irrelevant as, in or out, capitalism continued and so the problems it causes as a system in which profits have to come before people. The answer was not to retreat into an impossible “independent Britain” but to go forward to world society. It is only on a global scale that problems such as climate change, world hunger and war can be tackled.

The party’s main aim in this election is to use it as a platform from which to denounce the way the profit system works against the interest of the vast majority by imposing its logic of “no profit, no production” and “can’t pay, can’t have”. To argue instead for a world community without frontiers based on the planet’s resources being the common heritage of all humanity under democratic control and where the principle “from each according to their ability to each according to their needs” would apply.

The Socialist Party stands for the kind of change that in Wales and over the whole planet and calls upon people to vote for a free access society without money and wages, without borders, without leaders and led. It’s a society based on democratic co-operation in using the world’s resources rationally to feed, clothe, house and give a decent life to everyone. It’s not a utopia either, it’s a real tangible prospect and more and more people are seeing that. Social consciousness is the key to this common ownership society and that’s what we’re trying to achieve by asking people to vote for us on May 6th. 

Our message to the Welsh worker is the same as that to the world working class: "Study the case for socialism and, if convinced, join the struggle for socialism and the World Socialist Movement, the “Liberation Movement," which really counts.

On the 6th of May support Brian Johnson and the Socialist Party of Great Britain in Cardiff Central

No comments: